Zespół Placówek Oświatowych

ŚWIETLICA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARYSOWIE

ŚWIETLICA W ZPO W PARYSOWIE

 Czynna w dni nauki szkolnej od 7:00 do 9:30 oraz 11:00 do 16:00

 

Świetlica dysponuje jedną przestronną salą , która jest także stołówką szkolną. Pomieszczenie wyposażone jest w  pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne,  gry planszowe, puzzle, klocki, książki, a także sprzęt sportowy oraz telewizor i odtwarzacz DVD. Do dyspozycji dzieci jest także plac zabaw oraz boisko sportowe.

Zapisy do świetlicy odbywają się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Karty dostępne są u wychowawców świetlicy.

Uczniowie naszej świetlicy mogą miło spędzić czas w oczekiwaniu na lekcje oraz czas po lekcjach. Staramy się, aby każde dziecko w świetlicy czuło się dobrze i z przyjemnością do nas wracało! Każdy uczeń jest dla nas wyjątkowy i podchodzimy do niego w sposób indywidualny. Kładziemy nacisk na integrację grupy świetlicowej oraz na rozwijanie postaw prospołecznych. W grupie uczniów naszej świetlicy, dzieci znajdują wielu przyjaciół oraz uczą się wzajemnej pomocy, serdeczności i tolerancji.

Organizujemy ciekawe zajęcia, które rozwijają zarówno zainteresowania jak
i zamiłowania każdego dziecka. W naszej świetlicy odbywają się zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, które kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego. Ponadto zwracamy szczególną uwagę na postawy społeczno-moralne, nawiązujemy do tradycji i świąt obchodzonych w naszym kraju. Dzieci również dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu, przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Warto dodać, że  w czasie przerwy obiadowej w godzinach 11:00-12.30, pod opieką wychowawców, dzieci ze świetlicy mogą zjeść obiad w stołówce szkolnej.
Cena jednego obiadu wynosi 4,50 zł. Zapisów na obiady dokonuje się na podstawie wypełnionego zgłoszenia. Formularz zgłoszenia na obiady znajduje się u intendenta.

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ
7.00-8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry planszowe i układanki stolikowe, szachy, warcaby, kolorowanki, rozmowy z dzieckiem, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, poranek z książką
8.00-8.35 Opieka nad uczniami oczekującymi na lekcje: sprawdzenie zadań domowych, uzupełnianie braków, czytanie lektury, gry dydaktyczne, szachy
11.00-12.30 (dla grupy wyznaczonej w harmonogramie wydawania obiadów) Przygotowanie do obiadu, mycie rąk. Obiad. Relaks po obiedzie.
12-30 -13.30 Odrabianie zadań. Gry i zabawy świetlicowe: dydaktyczne, orientacyjno-porządkowe, integracyjne, przy muzyce, manualne, ruchowe rekreacyjno-sportowe na placu zabaw, spacer.
13.30-14.30 Zajęcia programowe wynikające z planu pracy świetlicy: plastyczne,  czytelnicze, audiowizualne, ruchowe na świeżym powietrzu.
14.30-15-30 Odrabianie zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy.
15.30-16.00 Gry i zabawy świetlicowe, oglądanie bajek, zabawy dowolne, porządkowanie świetlicy.
UWAGA: Dzienny rozkład zajęć może być korygowany w zależności od sytuacji wychowawczych, bieżących potrzeb dzieci, zainteresowań,  samopoczucia, aktywności, warunków atmosferycznych.
R E G U Ł Y Z A C H O W A N I A S I Ę W Ś W I E T L I C Y
 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy. 
 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu  – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.
 6. Bawimy się wspólnie , grzecznie i bezpiecznie.
 7. Dbamy o porządek w sali.
 8. Nie biegamy po sali i korytarzach.
 9. Mówimy umiarkowanym głosem.
 10. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
         Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.
 11. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 12. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 13. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się  o pomoc do wychowawcy.
 14. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.
 15. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem.
         Zabawki ,gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. po skończonej zabawie odkładamy  na wyznaczone miejsce.
 16. Nie używamy telefonu komórkowego.
 17. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

Nasza

Świetlica szkolna

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Armii Krajowej

W PARYSOWIE

Klasyfikacja śródroczna uczniów za I semestr roku szkolnego 2019/2020

Irena Mazur

Dyrektor

ŚWIETLICA

ZACHOWANIE

R E G U Ł Y    Z A C H O W A N I  A  S I Ę   W  Ś W I E T L I C Y

 1. Po skończonych zajęciach idziemy do świetlicy.
 2. Wchodząc do świetlicy witamy się.
 3. Po wejściu do sali odkładamy tornistry w wyznaczone miejsce i zgłaszamy swoją obecność wychowawcy. 
 4. W świetlicy chodzimy w zmienionym obuwiu  – sala świetlicowa jest naszym drugim domem.
 5. Nie opuszczamy sali bez wiedzy i pozwolenia wychowawcy.
 6. Bawimy się wspólnie , grzecznie i bezpiecznie.
 7. Dbamy o porządek w sali.
 8. Nie biegamy po sali i korytarzach.
 9. Mówimy umiarkowanym głosem.
 10. W stosunku do siebie pozostajemy koleżeńscy, uczynni, mili, życzliwi i uprzejmi.
         Od nas zależy, czy będziemy się czuli dobrze w naszej świetlicy.
 11. Często używamy zwrotów grzecznościowych i „czarodziejskich słów”: proszę, dziękuję, przepraszam.
 12. Posiłki spożywamy siedząc przy stoliku.
 13. Z każdym problemem i w każdej sytuacji zwracamy się  o pomoc do wychowawcy.
 14. Dbamy o estetyczny wygląd sal, dbamy o porządek, sprzątamy po sobie.
 15. Wykorzystujemy zabawki zgodnie z przeznaczeniem.
         Zabawki ,gry i inne rzeczy z których wszyscy korzystamy. po skończonej zabawie odkładamy  na wyznaczone miejsce.
 16. Nie używamy telefonu komórkowego.
 17. Nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast