Zespół Placówek Oświatowych

PATRON - ARMIA KRAJOWA

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W PARYSOWIE

NADANIE IMIENIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ
W PARYSOWIE

„Nauka skarbem drogim,
Tak bogatym jak ubogim
I bogactwa często giną
Lecz nauki nie przeminą”
.

Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń IX Jan Kochanowski

 

14 czerwca 1998r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Parysowie imienia Armii Krajowej.  Uroczystość rozpoczęła  msza święta. W kościele zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz lokalna społeczność. Obecne były delegacje Urzędu Gminy oraz  przedstawiciele Armii Krajowej z pocztami sztandarowymi. Mszę celebrował ksiądz proboszcz Janusz Grodek.

W liturgii czynnie uczestniczyli uczniowie naszej szkoły oraz schola parafialna.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na dużej sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego, pan dyrektor  Tadeusz Robakowski powitał dostojnych gości: Kazimierza Sionka – Wójta Gminy Parysów, Senatora, Jerzego Baranowskiego Kuratora Oświaty,  Wojciecha Czeplińskiego oraz przedstawicieli  Armii Krajowej – Edmunda Muszyńskiego,  Irenę  Zwierz i Janinę Świątek.

Aktu nadania imienia szkole dokonał Przedstawiciel Armii Krajowej, Edmund Muszyński, który odczytał stosowną uchwałę, a następnie przekazał akt panu dyrektorowi Tadeuszowi Robakowskiemu.

Dyrektor  z wielkim szacunkiem i pieczołowitością przejął sztandar szkoły od Komitetu Organizacyjnego, by przekazać go uczniom.

Poczet sztandarowy, składający się z uczniów,  Szymona Oskroby, Katarzyny Frelek i Anety Wawer, zaprezentował sztandar zgromadzonym uczestnikom uroczystości.

 

Armia Krajowa

Armia Krajowa lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku.

Nasz

PATRON

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Armii Krajowej

W PARYSOWIE

Armia Krajowa

Armia Krajowa lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku.

LojalnośćRząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Armia Krajowa

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast