Zespół Placówek Oświatowych

STATUT

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Armii Krajowej
W PARYSOWIE

i

Nasz

Statut

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Armii Krajowej
W PARYSOWIE

Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz aktów wykonawczych do ustawy.

i

Nasz

Statut Pdf

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Armii Krajowej W PARYSOWIE

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast