Zespół Placówek Oświatowych

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PARYSOWIE

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie w skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą uczniowie najstarszych klas. Reprezentują oni sprawy i inicjatywy uczniowskie przez cały rok szkolny. Prowadzą rozmowy z Dyrekcją Szkoły oraz angażują się w organizację wydarzeń kulturalnych w szkole. Samorząd Uczniowski dba o dobre samopoczucie uczniów, uczestnicząc w realizacji imprez szkolnych, jak również inicjując własne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest prezentowanie różnych gatunków muzycznych w czasie przerw międzylekcyjnych.

Społeczność uczniowska z pełną odpowiedzialnością podchodzi do kwestii wyborów do  Samorządu Uczniowskiego, przeprowadzanych zwykle w pierwszych tygodniach roku szkolnego, kiedy to kandydaci prezentują propozycje programów swojej działalności, a uczniowie oddają na nich głosy w demokratycznym głosowaniu. Po przeliczeniu głosów zostają obsadzone funkcje przewodniczącego/przewodniczącej SU, zastępcy, skarbnika i sekretarza.  Po objęciu funkcji, uczniowie biorą się do pracy, której celem jest podtrzymywanie tradycji Szkoły, upamiętnianie ważnych rocznic, poszanowanie i pamięć o Patronie Szkoły, a jednocześnie wsłuchiwanie się w potrzeby całej społeczności i działanie dla niej.

Bardzo ważną rolą Samorządu Uczniowskiego jest reprezentowanie interesów uczniów wszystkich klas, kontakt z Dyrekcją Szkoły, pełne zaangażowanie w życie Szkoły oraz inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć kulturalnych i wydarzeń szkolnych.

Samorząd Uczniowski 

  • Bartosz Domarecki – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  • Anna Andrzejewska – zastępca przewodniczącego
  • Magdalena Przybysz– sekretarz

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Bartosz Domarecki – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Zastępca przewodniczącego

Anna Andrzejewska – zastępca przewodniczącego

Sekretarz

Magdalena Przybysz – sekretarz

Nasz

Samorząd Uczniowski

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Armii Krajowej

W PARYSOWIE

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów w szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast