Zespół Placówek Oświatowych

PROJEKT - Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość”

„Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” – Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Z radością informujemy, że Gmina Parysów/ Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie/
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Starogrodzkiej realizuje projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wyższe
kompetencje, lepsza przyszłość”.

Projekt realizowany jest w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie/ Publicznej Szkole
Podstawowej w Woli Starogrodzkiej
w okresie od 01 sierpnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych,
matematyczno-przyrodniczych, TIK) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy
95 uczniów w tym 44 dziewcząt w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie/ Publicznej
Szkole Podstawowej w Woli Starogrodzkiej do 30.06.2022 poprzez objęcie ich ofertą zajęć
dodatkowych w okresie od września 2020 do czerwca 2022 r. a także podniesienie
kompetencji 25 nauczycieli w tym 19 kobiet wyżej wymienionej szkoły do 30.12.2020
w zakresie:
– metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów
kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw,
– doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych do prowadzenia
procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
– stosowania narzędzi TIK w dydaktyce oraz włączanie narzędzi TIK do nauczania
przedmiotowego,
– korzystania z e-produktów w procesie dydaktycznym,
– prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy
poprzez objęcie ich szkoleniami w tym zakresie … czytaj więcej

 

PROJEKT – „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość” PDF

 

Nasz

PATRON

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Armii Krajowej

W PARYSOWIE

Armia Krajowa

Armia Krajowa lub Siły Zbrojne w Kraju, kryptonim „PZP” – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 roku.

LojalnośćRząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast