Zespół Placówek Oświatowych w Parysowie

Dokumenty Szkoła Podstawowa

ROZWIŃ DOKUMENT

WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE (WO)

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do …    ZOBACZ DOKUMENT PDF >>

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE Publicznej Szkoły Podstawowej w ZPO w Parysowie

Aktualizacja na dzień 18 stycznia  2021 r.

Ogólne zasady organizacji pracy … ZOBACZ DOKUMEMT PDF >>>

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast