Zespół Placówek Oświatowych

Zakończenie realizacji projektu "Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość"

Z końcem roku szkolnego 2022/2023 zakończyła się realizacja zajęć prowadzonych w naszej szkole w ramach projektu „Wyższe kompetencje, lepsza przyszłość”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu był wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych, TIK) oraz postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy dla 95 uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Parysowie. W ramach projektu prowadzone były różne zajęcia:

– zajęcia doskonalące z matematyki

– zajęcia wyrównawcze z matematyki

– zajęcia doskonalące z j. angielskiego

– zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego

– zajęcia doskonalące komputerowe

– zajęcia doskonalące z chemii

– zajęcia doskonalące z fizyki

– zajęcia doskonalące z biologii

– zajęcia doskonalące z geografii

– zajęcia rewalidacyjne

– zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

– zajęcia logopedyczne

– zajęcia socjoterapeutyczne

– zajęcia trening umiejętności społecznych

– zajęcia rehabilitacja ruchowa

– zajęcia integracja sensoryczna

Czas realizacji projektu wydłużył się o cały rok szkolny ze względu na pandemię,                         w czasie której zajęcia nie mogły być prowadzone online. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas starszych (4-8). Lekcje projektowe prowadzone były w małych grupach.  Z języka angielskiego i matematyki odbywały się na dwóch poziomach – doskonalącym i wyrównawczym.

W czasie zajęć projektowych uczniowie znacznie rozwinęli swoje umiejętności, wykorzystywali nowoczesne technologie w procesie edukacyjnym, a także dobrze się bawili. Wiedza z przedmiotów takich jak matematyka, język angielski czy przedmioty przyrodnicze, zaprocentuje niewątpliwie na egzaminie ósmoklasisty, a w przypadku zeszłorocznych i tegorocznych absolwentów, już zaprocentowała.

Cele i główne założenia projektu z pewnością zostały osiągnięte. Uczniowie zdobywali i doskonalili swoje umiejętności głównie poprzez gry i zabawy, a także pracując w grupach. Wykorzystywali przy tym bardzo często nowoczesne wyposażenie multimedialne pracowni. Dzięki projektowi zaplecze dydaktyczne szkoły znacznie się wzbogaciło.

Kategorie wpisów

Archiwalne wpisy

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast