Zespół Placówek Oświatowych

Oddanie budynku Szkoły po remoncie generalnym

14.11.2023 uroczyście oddano do użytku po remoncie generalnym budynek szkoły podstawowej oraz otwarto nowy kompleks sportowo-rekreacyjny.

Łączny koszt zadania wyniósł 7 832 681,19 złotych, z czego 4 miliony złotych to kwota dofinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

W budynku szkoły wykonano następujące prace:

– docieplenie i wykonanie elewacji całego budynku szkoły;

– wymiana części dachu wraz z orynnowaniem;

-ocieplenie dachu sali gimnastycznej;

-wykonanie instalacji wentylacyjnej w sali gimnastycznej;

– wymiana źródła ciepła (remont całej kotłowni);

-wymiana instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wykonanie instalacji fotowoltaicznej;

-wymiana instalacji elektrycznej w najstarszej części szkoły;

-wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED w całym budynku szkoły;

-wykonanie nowej instalacji hydrantowej P.POŻ. i oświetlenia awaryjnego;

– wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych;

-wykonanie sufitów podwieszanych we wszystkich salach lekcyjnych i korytarzach;

-remont korytarzy – ułożenie nowej terakoty;

– remont sal lekcyjnych – ułożenie nowej wykładziny typu TARKET;

– generalny remont łazienek na parterze;

– remont małej i dużej sali gimnastycznej;

– wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w całym budynku.

Oddany został również nowy kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą:

– bieżnia prosta o dystansie 60m;

– skocznia do skoku w dal;

– rzutnia do pchnięcia kulą;

– urządzenia siłowni zewnętrznej;

Zostało wykonane również odwodnienie i zagospodarowano teren zielenią.

Wyremontowano również plac zabaw: wymieniono nawierzchnię , naprawiono urządzenia.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości : Pani Marszałek Janina Ewa Orzełowska, Pani Bożena Kwiatkowska Wójt Gminy, Pan Marek Bogusz Przewodniczący Rady Gminy, Pani Janina Piątek wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Siedlcach, Pani Elżbieta Woźniak – Sionek, Ks. Kanonik Włodzimierz Tendorf, pracownicy urzędu gminy, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, wykonawca robót, inspektorzy nadzoru, rada rodziców, nauczyciele, uczniowie szkoły oraz mieszkańcy gminy.

Piękna , dynamiczna , kolorowa część artystyczna przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej pod kierunkiem nauczycieli była wyrazem wdzięczności , ale również pokazem umiejętności i talentów dzieci.

Kategorie wpisów

Archiwalne wpisy

Dzieci w przedszkolu

Wygrane konkursy

Kadra Nauczycieli

Uczniów ww szkole

ZPO Parysów

Dyrektor Irena Mazur

1. Przedszkole  Publiczne:  ul. Książęca 13a, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 28     e-mail:  przedszkole.parysow13@op.pl

2. Szkoła Podstawowa:       ul. Książęca 11, 08-441 Parysów
tel. (25) 685 53 22    e-mail:  sp.parysow@gmail.com
tel. (25) 685 10 04    e-mail:  gimparysow@op.pl